FIV, FeLV, FIP

17

opublikował admin w kategorii KOT w MEDYCYNIE dnia 28-03-2009

Tagi: , , ,

FIV? FeLV? FIP?

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

 

CO TO JEST FIV?

FIV jest wirusem niedoboru immunologicznego kotów. Infekcja nim, podobnie jak zakażenie HIV u ludzi, pozostaje na całe życie i może upośledzać funkcje układu immunologicznego. FIV występuje na całym świecie. Rozpowszechnienie sięga około 3,0-5,5% ogółu kotów. W naszym laboratorium pośród zbadanych w ubiegłym roku zwierząt, 4,8% okazało się zakażonych.

 

JAK PRZENOSI SIĘ FIV?

Ponieważ FIV przenosi się głównie przez rany kąsane, występuje najczęściej u kotów niekastrowanych powyżej piątego roku życia. Kocięta mogą zarazić się od matki podczas ciąży lub podczas laktacji.

 

JAKIE NASTĘPSTWA MA ZAKAŻENIE WIRUSEM FIV?

Do infekcji FIV może dojść dużo wcześniej zanim u kota rozwiną się pierwsze wyraźne objawy kliniczne. Oznaki choroby są wcześniej bardzo dyskretne. Występuje krótkotrwała gorączka, brak apetytu i powiększenie węzłów chłonnych. Bardzo rzadko dochodzi do wystąpienia bardziej nasilonych objawów. Później koty są przez wiele miesięcy lub lat zakażone bezobjawowo. Następnie dochodzi do postępującego osłabienia układu immunologicznego i kot wykazuje pierwsze objawy choroby. Przede wszystkim w 30-50% przypadków obserwujemy zmiany w jamie ustnej. Poza tym występują zapalenie dróg oddechowych aż do zapalenia płuc. Mogą nasilać się choroby wątroby i nerek. Rany skóry spowodowane wtórnym zakażeniem bakteryjnym źle się goją. W końcowej fazie choroby dochodzi, podobnie jak w zakażeniach HIV u ludzi, do całkowitego załamania układu odpornościowego. Jednak niektóre koty mimo zakażenia nie wykazują wyraźnych objawów chorobowych i dożywają późnej starości.

 

CZY ISTNIEJE LECZENIE WIRUSOWEGO NIEDOBORU IMMUNOLOGICZNEGO?

Niestety, jeśli kot raz się zarazi, nie ma możliwości eliminacji wirusa, który na stałe pozostaje w komórkach. Można próbować stosunkowo drogiej terapii przeciwwirusowymi lekami z medycyny ludzkiej przeciw HIV, które ograniczają replikację wirusa oraz wzmacniają układ odpornościowy. Można też stosować leki immunostymulujące. Jednocześnie, w razie konieczności powinno się prowadzić leczenie towarzyszących infekcji bakteryjnych i chorób narządowych. Zdrowi nosiciele FIV powinni być regularnie szczepieni i odrobaczani.

 

JAK DUŻE JEST RYZYKO, ŻE INNE KOTY W DOMU TEŻ ZACHORUJĄ?

Na szczęście ryzyko zakażenia w grupie kotów trzymanych razem jest bardzo małe, ponieważ z reguły nie dochodzi już do walk dla ustalenia hierarchii. Jednak nie powinno się wprowadzać do domu nowych zwierząt, żeby uniemożliwić występowanie ran kąsanych. Koty będące w długiej fazie zakażenia latentnego, wydalają wirus w nieznacznym stopniu w ślinie, dlatego zakażenie przez miski do jedzenia jest niemożliwe.

 

CZY ISTNIEJE SZCZEPIENIE PRZECIWKO FIV?

W 2002 roku wprowadzono w USA szczepionkę. Pierwsze badania wykazują jej skuteczność na około 82%. Jest to szczepionka z inaktywowanym wirusem, który stymuluje wytwarzanie przeciwciał. Szczepione koty, podobnie jak zakażone, w teście serologicznym są dodatnie. Dlatego przy testem tym nie jest możliwe odróżnienie kotów szczepionych od zakażonych.

 

—————————————-

 

CO TO JEST BIAŁACZKA (FeLV)?

Białaczka kotów, jest chorobą wirusową wywołaną przez retrowirus FeLV. Występuje u kotów domowych na całym świecie. Najczęściej chorują osobniki młode.

 

CZY MÓJ KOT POZOSTANIE DO KOŃCA ŻYCIA ZARAŻONY WIRUSEM BIAŁACZKI?

Jeśli kot zarazi się wirusem białaczki, istnieją trzy możliwości przebiegu infekcji: w większości przypadków, u około 60% zwierząt układ immunologiczny jest w stanie całkowicie usunąć wirus z organizmu i te zwierzęta nie chorują. W około jednej czwartej infekcji dochodzi niestety do śmiertelnej choroby. Trzecią możliwością jest tak zwana infekcja latentna. W tym przypadku wirus przebywa w pewnych komórkach szpiku kostnego i może pozostawać w uśpieniu często przez wiele lat, bez ujawniania się choroby. U tych kotów testy na wykrycie antygenu FeLV dają ujemne wyniki, ponieważ wirus (a więc i jego antygen) nie występuje we krwi. Niestety, stres lub inna choroba, np. zakażenie FIV może doprowadzić do reaktywacji infekcji latentnej i kot zachoruje. Ta forma infekcji prowadzi przede wszystkim do wiremii, gdy przed szczepieniem wynik testu był ujemny, a po roku dodatni.

 

KIEDY MA SENS SZCZEPIENIE PRZECIW BIAŁACZCE,?

Szczepienie przeciw FeLV daje dobrą odporność. Testy stosowane do wykrywania antygenu FeLV nie wykrywają wirusa szczepionkowego. Dlatego można ustalić czy szczepiony kot jest zakażony czy nie.

 

CZY ISTNIEJE LECZENIE BIAŁACZKI?

Przy nasilonych objawach białaczki leczenie w większości przypadków nie jest już możliwe. Podobnie jak w przypadku FIV, można zwalczać infekcje towarzyszące występujące z powodu osłabienia układu immunologicznego. W przypadku występowania mięsaków limfatycznych, można spróbować chemioterapii by stłumić rozwój guzów. Można zastosować koci interferonu-omega w celu ograniczenia replikacji wirusa i pobudzenia układu immunologicznego. Warto tego próbować przede wszystkim u kotów zakażonych niewykazujących objawów klinicznych.

 

JAK DUŻE JEST RYZYKO, ŻE INNE KOTY W DOMU TAKŻE ZACHORUJĄ?

Ponieważ ślina kotów zakażonych FeLV jest bardzo zaraźliwa, ryzyko zarażenia jest znacznie wyższe, niż w przypadku FIV. Wszystkie pozostałe koty powinny być zbadane i w przypadku, gdy wynik testu jest ujemny, powinny być jak najszybciej zaszczepione.

 

KIEDY KOTY POWINNY ZOSTAĆ ZBADANE NA BIAŁACZKĘ?

1.      Nieznany jest ich status immunologiczny.

2.      Nowy kot trafia do domu.

3.      Chory kot, który wcześniej był ujemny, a następnie miał możliwość kontaktu z kotami zakażonymi (wolno żyjące).

4.      Zdrowe zwierzę po kontakcie ze zwierzętami, u których badanie wykazało FIV lub FeLV.

5.      Pożądane przed szczepieniem przeciw FeLV i FIV.

 

KIEDY MOGĘ WZIĄĆ DO DOMU NOWEGO KOTA?

Retrowirusy w nieznacznym stopniu przeżywają w środowisku, z zasady wystarcza czyszczenie i dezynfekcja misek, kuwety i innych rzeczy, z których korzystało zwierzę. Przedmioty, których nie da się zdezynfekować powinny zostać usunięte.

 

————————————–

 

CO TO JEST FIP?

Zakaźne zapalenie otrzewnej kotów (FIP) jest chorobą wywoływaną przez koronawirus (FCoV). Jeśli dochodzi do powstania FIP, klinicznie uwidaczniają się dwie formy: wysiękowa i bezwysiękowa. W postaci wysiękowej dochodzi do tworzenia znacznej ilości płynu w jamie brzusznej, natomiast w formie bezwysiękowej do powstawania ziarniniaków w narządach. Dotyczy to głównie wątroby i płuc, a także nerek. Takie koty wykazują niedokrwistość, żółtaczkę, wychudzenie i gorączkują.

 

JAK POWSTAJE FIP?

Po infekcji koronawirusami (FCoV) najpierw namnażają się one w jelicie cienkim. Ta infekcja najczęściej przebiega bezobjawowo lub ma lekki przebieg. Stamtąd wirus może trafiać do węzłów chłonnych jelitowych oraz do różnych narządów. Czy dojdzie do wystąpienia choroby, zależy od układu immunologicznego zwierzęcia, a także od zjadliwości szczepu wirusa. Następnie dochodzi, podobnie jak w przypadku alergii, do nadmiernej reakcji ze strony układu odpornościowego, a potem występują objawy kliniczne.

 

JAK PRZENOSZĄ SIĘ KORONAWIRUSY?

Koronawirusy kotów przenoszą się z zakażonym kałem i śliną. Koty zarażają się głównie dzieląc z innymi kotami miski do jedzenia i kuwety.

 

CZY ISTNIEJE METODA LECZENIA FIP?

Niestety nie!

 

NA ILE PEWNE JEST ROZPOZNANIE FIP?

Niestety przyżyciowo nie jest ono pewne. Jednak dzięki różnym badaniom serologicznym i molekularnym można uprawdopodobnić rozpoznanie. Podwyższone stężenie białka całkowitego w surowicy i charakterystyczny jej elektroforegram mogą dać dalsze wskazówki.

 

KIEDY BADANIE SEROLOGICZNE MA SENS?

Potwierdzenie serologiczne miana przeciwciał u zdrowego zwierzęcia jest zawsze zalecane, gdy stan seronegatywny zostanie zakłócony. Także przed szczepieniem przeciw FIP sensowna jest określenie miana przeciwciał. Ich obecność mówi o tym, że kot miał kontakt z koronawirusem. U zdrowych kotów, szczególnie pochodzących z hodowli i schronisk, często występują przeciwciała w surowicy. Nie musi to oznaczać, że koty te nie zachorują na FIP. Przy podejrzeniu FIP wykazanie obecności przeciwciał anty-koronawirus jest częścią bardzo trudnego procesu diagnostycznego. W niektórych przypadkach także u chorych zwierząt występują niskie miana przeciwciał. Dochodzi tu bowiem do związania przeciwciał z wirusem, przez co nie da się ich już wykazać.

 

KIEDY POTWIERDZENIE OBECNOŚCI WIRUSA W KALE MA SENS?

Badaniem PCR można wykazać obecność koronawirusa kotów w kale. W ten sposób uzyskuje się szybko i łatwo odpowiedź, które zwierzęta w stadzie wydalają wirus i w związku z tym powinny być odizolowane od pozostałych.

Można zbadać zwierzęta przed zakupem lub sprzedażą, przed kryciem lub wystawami, dzięki czemu rozprzestrzenianie wirusa będzie mniejsze. W przyszłości w grupach kotów serologicznie ujemnych można będzie uzyskać pewność dzięki połączeniu badań serologicznych z badaniami kału. Rutynowo badane w naszym laboratorium próbki kału kotów okazały się być w 54% dodatnie pod względem koronawirusów. Siewstwo bez objawów klinicznych FIP jest zjawiskiem częstym. Zakażone koty mogą wydalać wirus przez ponad pół roku.

 

SZCZEPIENIE PRZECIWKO FIP – TAK CZY NIE?

W szczepionce specjalny koronawirus jest wprowadzany do nosa. Dzięki temu ma powstać odporność we wrotach zakażenia, czyli tam, gdzie występuje pierwszy kontakt z koronawirusem, jednak z reguły nie pojawiają się przeciwciała we krwi. Niestety szczepienie nie daje 100% ochrony, ale zmniejsza ryzyko infekcji.

 

KIEDY MOGĘ WPROWADZIĆ NOWE ZWIERZĘ DO DOMU?

Ponieważ koronawirusy w niewielkim stopniu przeżywają w środowisku, dlatego wystarcza z reguły mycie i dezynfekcja misek, kuwet oraz wszystkich używanych przez zwierzę przedmiotów. Rzeczy, których nie da się zdezynfekować powinny zostać usunięte. W wyschniętym kale wirus może przetrwać do siedmiu tygodni. W normalnych warunkach pogodowych koronawirusy przeżywają około dwa tygodnie. Później można zwykle wprowadzić nowego kota do domu.

 

CZY FIP JEST PROBLEMEM DOTYCZĄCYM SKUPISK KOTÓW?

Tak. Koty żyjące w skupiskach (w hodowli lub schronisku) wykazują znacznie wyższe ryzyko (>10%) zachorowania na FIP, niż koty trzymane pojedynczo lub parami. Przyczyną tego jest fakt korzystania z tych samych misek i kuwet, co sprawia, że ryzyko infekcji jest znacznie wyższe.

LABOKLIN Polska Sp. z o.o.
Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne
ul. Powstańców Śląskich 101
01-495 Warszawa
tel. +48 (0)22 691 93 10
fax +48 (0)22 691 92 92

komentarz 17 komentarzy

Proszę o podanie przybliżonych kosztów kosztów badania i szczepionek na w/wym choroby.

Koszty szczepionek i badań są dość zróżnicowane i najlepiej dowiadywać się o nie tam gdzie są robione, czyli u lekarza weterynarii lub w laboratorium. Dość popularne są testy szybkie na FeLV + FIV i odzielne na FIP. Cena każdego testu jest umowna i jest to około 100,00 PLN. Test polega na wkropleniu niedużej ilości krwi na tester i wynik otrzymuje się po kilkunastu minutach. W przypadku gdy w gabinecie nie ma testu, to lekarz może pobrać krew i wysłać ją na badania do laboratorium. W naszym kraju nie są dostępne wszystkie szczepionki, które są produkowane na świecie.

ile kosztuje ten koci interferon? moj weterynarz nie mial cen :/

witam moj kot zdechl prawdopodobnie na fip mam inne dwa odkazilam wszystko co robicz czy one tez zdechna

Po pierwsze: nie wiadomo czy kot miał FIP, bo „prawdopodobnie na FIP”.
Po drugie: kontakt kota z kotem chorym na FIP nie oznacza, że kot zachoruje.
Po trzecie: są testy na FIP i można kota przebadać i po miesiącu lub dwóch test powtórzyć.

Do jakiego koronawirusa ludzkiego najbardziej zbliżony jest koronawirus koci?

Koronawirusy są grupą wirusów, którą można podzielić na różne podgrupy. Wszystkie koronawirusy będą do siebie zbliżone, bo należą do tej samej grupy wirusów.

Kot/ samopoczucie doskonałe/ miał badanie kału na koronawirusa , wynik wyszedł pozytywny.Jak długo muszę czekać aby przestał on siać? Czy mogę coś mu podawać aby szybciej to nastąpiło? Mam zamówionego małego kociaka i nie wiem kiedy mogę go bezpiecznie sprowadzić do domu?

Witam .Urodziły mi się kociaki rasowe .Pierwszy zmarł ok ( 9 tydzień życia jakiś tydzień niecały byl troszke osowiały przestał jeść i nagle miał problemy z oddychaniem i nawet myślałam że się czymś zadławił ale nie jadł więc to wykluczyłam nie był szczepiony potem w 11tyg szczepiłam resztę dlatego tak póżno bo troszkę kichały mam piec kaflowy więc są zimą duże spatki temp.W 4 i poł mies.miał drugi objawy pasują do Fip.Ztym że był leczony kur.antybiotykową przez lekarza który raczej się na tym nie znał bo 8 dni. 5 dni przerwy i ponownie nie pamiętam nazwy reszta terz dostał tak by troszkę lepiej wyglądały kichały ale jeden miał zielone gile i zaropiałe oczy po tej kuracji przestał jeść i miałam problem trochę go dokarmiałam ale zmarł dostał antybiotyk na katar i mu przeszło ale padł z wyczerpania acha z antyb. dost.rutinoskorbini rutinacea .Po tym jak przestał jeść pił tylko i mu brzuch pęczniał mocz miał ciemny żółty i mało pod.do picia mu wodę siemię lniane ,rumianek i koper. teraz kolejny choruje ma powiększony węzeł przy szyi wet. ówi że czasami ropa się zbiera i wtedy trzeba ją usunąć dost.ten sam antyb. na kichanie wlewany do nosa okropnie gorzki.boję się że to jakaś epidemia nie mogę ponownie szczepić by je wzmocnić nie wiem co robić kolejnej śmierci nie przeżyję ja.proszę o pomoc co podać i ile to będzie kosztowałlo.Dziękuję.

Lekarze weterynarii uczą się tyle lat aby pomagać zwierzakom. Zwierzak nie opowie nam co mu dolega, a my nie jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedzi w internecie na wszystkie problemy, które spotykają naszych podopiecznych. Przy chorobach nie możemy sugerować się, że objawy są podobne do …., bo od tego są lekarze aby postawić diagnozę i sposób leczenia.

Ja również przeżywam dylemat. Parę dni temu pożegnałam mojego Skarba. Miałam go 7 miesięcy ale był takim moim kochanym kotkiem…..idealnym. Należe do osób przesadnie dbających o kotki – stała opieka weterynaryjna, wszystkie możliwe szczepionki nawet te na zamówienie, jeden dzień pogorszonego nastroju u kotka i panika w domu…… Więc mojemu Szafirkowi nie brakowało niczego. Przez długi czas wydawało się wszystko w porządku. Później wszystko działo się tak szybko……… nagle pewnego dnia przestał się bawić, kilka dni później mniej jadł, unikał głaskania. I troszkę urósł mu brzuszek – co w pierwszej chwili nawet nam się spodobało – bo zawsze był niemiłosiernie chudy (co do brytyjczyka nie pasuje) Brzuch stopniowo się powiększał. Wszystko potrwało z 2 tygodnie – od momentu pierwszych objawów do diagnozy. FIP – stadium bardzo zaawansowane. Wszyscy byliśmy i jesteśmy w szoku. Jakim cudem to się mogło stać (nie miał kontaktu z innymi zwierzętami, nie wychodził na dwór, kuweta codziennie czyszczona, miski parę razy dziennie myte i nowa karma koniecznie dobrej jakości) Szok…….
Nie umiem sobie poradzić z tą pustką jaka została po naszym kochanym skarbie więc nowy domownik wydaje się jedynym rozsądnym rozwiązaniem, ale boje się że nowy kotek może się zarazić………..

Do Ani. Wczoraj pożegnałam Marcelka, mojego ukochanego brytyjczyka. Aniu, gdy czytałam Twoja historię, to tak jakbym sama to pisała. Marcelek był młody i cudowny, był bardziej człowiekiem niz kotem. Dbałam o niego, jak o własne dziecko. Niestety odszedł na FIP. Nie mogę się pogodzić z jego stratą.

POSIADACZE BIAŁACZKOWCÓW! POMOCY!!!

Szukam domu dla przeslicznej koteczki 1,5 rocznej, kochanej mruczącej i bardzo potrzebującej z Warszawy. Kotunia jest w dobrym stanie – bezobjawowa. Jeśli ktokolwiek mógłby uchronić ją przed schroniskiem i podarować dom przy kocim kumplu, bez jako jedynaczce, lub z innymi zwierzakami którym nie zagraża proszę o kontakt adres pod notką Dorci, jej opisem i nad zdjęciami link zostawiam i serdecznie dziekuję choćby za przeczytanie.

kociezapiski.blox.pl/2012/01/Taka-Dorotka.html

Mam pytanie.Czy sa choroby,ktore maja podobne obiawy do Fip.Jezeli tak to jakie?

Witam. W sierpniu 2014r mój roczny kot perski który nie wychodził z domu i był karmiony specjalną karmą został uśpiony. Kot w ciągu tygodnia bardzo schódł.Na siłę wpychałam mu jedzenie i picie. Zaczął się ślinić, z pyska wisiały mu sople i zrobił rzadką kupkę na podłogę, którą bez rękawic ( na ręce miałam małą ranę )starłam papierem toaletowym.Weterynarz zrobił test na FIP, pobrał płyn z jamy brzucha. Poza tym kot chyba miał w oczach gronkowca ( bo ciekł mu brązowy płyn, który ciągłe zmywałam ). Rana na ręce zrobiła mi się taka jak przy zarażeniu gronkowcem. W wymazie z gardła wyszedł mi gronkowiec złocisty a z krwi podwyższone ASO ( paciorkowce ) dużo powyżej normy.PYTANIE:
1. czy jest możliwość bym zaraziła się np. przez ranę od kota FIP bo przez parę tygodni miałam biegunkę 2 x dziennie a w ustach wyszły mi owrzodzenia na wewnętrznej stronie ust?Dodam,że mam hashimoto – niedoczynność tarczycy.
2. czy mogłam sie zarazić gronkowcem od kota przez tą ranę na której pojawiły sie objawy. Gorączki nie miałam. Kilka dni nawet miałam niską temperaturę ale pewnie przez to, że bardzo mało jadłam ze względu na występowaie biegunek. Prosze o odp.

No to tak, dezynfekowałem, myłem baa nawet wywaliłem wszystko, koce, materace, kojce, drapaki, ściereczki, dywany, posłanie, łóżko + wszystkie nakrycia.

I drugi kot 1 miesiąc po poprzednim dostał konorowirusy i dwa razy zapomniałem go nakarmić + przy otwartym oknie zmarzł i odporność mu spadła i dostał z korony FIP……

Uaktualnijcie dane proszę o nowe informacje (nie muszą być moje) ale jesteście numero 1 w google w szukaniu to wypadało by.

Wczoraj pochowalam kotka. 2.5 roku. Sfinks kanadyjski. Nikt nie jest w stanie na 100 proc powiedziec czy byl to fip ponieważ nie bylo plynu w brzuszku. Mozliwe wiec ze byla to wersja bezwysienkowa. Czyli trudna do zdiagnozowania. Na pewno byl nosicielem koronawirusa bo robilismy badania.
Walczylismy o jego zdrowie przez 2 miesiace. Trzy razy zapadl na hipoglikemie, mial bardzo mocno uszkodzona wątrobę. Codziennie wizyty na zastrzyki. Byl strasznie chudy. Caly czas mielismy nadzieję. Ale w ciagu poltora dnia stan zdrowia tak sie pogorszyl ze nadzieja odeszla. Przestal chodzic bo nie mial sily a temperatura ciala byla tak niska ze koteczek byl chlodny. Podjelismy decyzję o uspieniu.
Jeszcze to do mnie chyba nie dotarlo ze Gacusia juz nie ma.
Potrzebuje trochę czasu na żałobę ale tez wiem ze chce kolejnego kotka. Również sfinksa. Czym wymyc kuwety i w czym wyprac koce, meble i dywany. Bo jesli byl to fip to jak go sie pozbyc z naszego domu. Czy po prostu najlepiej odczekac az ten wirus sam wyginie nie majac zywiciela w domu. No i jaki to czas? Ile?
Pozdrawiam

napisz komentarz

CommentLuv badge